ponedjeljak, 17. svibnja 2010.

Elle May - II dio

Saznali smo što znači dan u tjednu kada smo rođeni.

Mjesec u kom smo rođeni pokazuje nam tko smo i kakvi smo.Podijelimo godinu na tromjesečja, kao što je čovjek podijeljen na tijelo, um i dušu.

Ljudi rođeni u prvom tromjesečju tjelesno su nježniji nego što misle. U glavi nose požar, pa u ljutnji razaraju sve pred sobom, ali na ža­lost i sebe. Loši su organizatori vlastita života jer život podređuju drugima. Najmanje sebi. Je­zik je njihovo oružje, ali ga često okreću i protiv sebe. Zatajni u duhu, otvoreni u srcu često su meta zlonamjernika. lako ovisni o ljubavi, lju­di ih doživljavaju ovisnima o materiji zbog nji­hove požrtvovnosti. Njima su riječi važnije od djela. Obećanja ih ne zanimaju, jer najviše vje­ruju sebi. Život im je više konfuzan nego disci­pliniran. Vole se šaliti i na svoj i na tuđi račun. Kao radnici vrlo su pouzdani, ali ne dopuštaju iskorištavanja. Radije mijenjaju radna mjesta, nego da pred nesposobnijima od sebe zatva­raju oči. lako umno stvoreni za velika djela, ri­jetko ih ostvaruju zbog tuđe zavisti. Lako zapa­daju u bezvoljna stanja, ali nikada bez razloga. Oni su ljudi intelekta, iako ga ne vole isticati. Život ih neće maziti, ali ih neće uspjeti ni pora­ziti. Ostvare li brak, na njih se čovjek i te kako može osloniti. Odgovornost im je u krvi. Katkad pretjeruju u zahtjevima prema drugima, ali sve iz dobre namjere. Dozirano su sebični. Nisu sa­njari, kao što ih mnogi žele proglasiti. Oni su ra­cionalni romantici. S njima je lijepo živjeti, ako nisu okruženi destruktivnim osobama. Destruktivnost druge osobe njima ostavlja tragove na duši, zbog čega i tjelesno pobolijevaju. Mnogi ih napuštaju ili im okreću leđa jer ne razumiju njihovu prirodu. Izdrže mnogo više od ostalih ljudi jer nikad ne odustaju, osim ako im život ili um nije u opasnosti. Ne odbacuju zakone ni pravila, ali ih se i ne plaše. Prilagode se svakom društvu. No osjete li neku nelagodu prilikom druženja, izbjegavaju ga ponoviti. Ako imaju djecu, njima daju sve, a od njih očekuju samo toplu riječ. Novčano se snalaze na neobične na­čine i ništa ih nije sram raditi. U svakom su po­slu u stanju vidjeti izazov. Plaćaju visoku cijenu svojim živcima, jer su presavjesni. Tuđe ih ži­votno rasulo žalosti i uvijek su spremni pomoći, iako njima rijetki pomažu. Ukratko rečeno: ljudi rođeni u prvom tromjesečju, ljudi su volje i sna­ge. Žive između komedije i agonije.

Ljudi rođeni u drugom tromjesečju iako su mudri, ipak znaju pretjerati u očekivanjima. Nji­ma se život kreće od pada do uspona. Uvijek kritični spram sebe, kazaljke sata često pomiču unatrag, opterećeni onim što je prošlo. Za njih su ljudi zrcalo i vlastite im duše. Vjeruju svima, ali oprezno biraju i partnere i prijatelje. Skloni su se predozirati znanjem ili imanjem, kada im sreća okrene leđa. Teški u prihvaćanju životne istine izvana su nasmijani, ali iznutra potište­ni. Sve zbog drugih. Plašljivosti nemaju jer o svemu vole razmisliti unaprijed. Nisu pristali­ce promjene, iako ih potenciraju. Vole dom, no u njemu teško pronalaze mir. Uvijek drugima daju prednost pred sobom, iako se ne čini da je tako. Za njih je zlo isto što i dobro jer prihvaćaju ljude kakvima jesu. Oni su hladni i topli u isto vrijeme. Žar u očima nikad im ne nestaje, ma­kar živjeli i na samom dnu. Uvijek će naći izlaz, kakav-takav. Njima nije dobro stajati na putu u trenutku kada se zagriju za neki projekt. Oni ga i ostvaruju. Ljubav im je svetinja, ali samo ako imaju slobodnu volju u stvaranju sebe kao oso­be. Lako zapaljivi, ali ne i osvetoljubivi, iako će tvrditi da jesu. Statični nimalo, ali ni pretjerano aktjvni. Svima daju disati tko to i njima dopu­sti. Motiv im je razumijevanje, jer oni žive po metodi: 'Dopusti mi i bit će i tebi dopušteno'. Lako je na njih utjecati izvana, ali iznutra nika­da. Ne mijenjaju svoja uvjerenja makar zbog toga sve izgubili. Njihovo je srce med, ali kada su povrijeđeni, postaje led i dugo se ne otopi. Vole znanost, ali su otvoreni i za druge opcije, samo ako služe svrsi. Rade u tišini, ali se za njih i te kako čuje. Ako im se svidi tema, mogli bi satima pričati, ali mogu i šutjeti pretvarajući se prisutnima. Vrlo su obazrivi u odnosu na druge ljude, ali i trebaju obzirnost dok su u emotivnoj krizi. Ne zaboravljaju podržati istinske patni­ke, ali se lažnima svojim sarkazmom nasmiju u lice. Toliko su domišljati da im mnogi zavide na tome. Vole društvo, ali i samoću. Oni su čudan spoj svijesti i povijesti, komedije i patetike. Bez muke postižu rezultate, ako ih se na rezultate ne prisiljava. Igrači su koji ne ispuštaju loptu i kada je najteže. Veliki su 'pjesnici' svakog vre­mena, dok budni sanjaju život na dvije noge. I krvi bi dali rođenom, ali pri tome nastoje i sami ostati živima. Materija ih puni, no nikada ne op­sjeda. Nikoga ne izazivaju, ali budu li namjerno izazvani, tada postaju opaki. Na putu između suza i smijeha uvijek vjeruju u budućnost.

Ljudi rođeni u trećem tromjesečju puni su entuzijazma i kada lađe tonu. Nisu skloni preva-rama, ali često su prevareni. Oni vjeruju u nadu i kada se bore s vjetrenjačama. Lako ih je za­dovoljiti, jer ljube sitnice. Nisu ljudi početka ni kraja, već uvijek sredine. Vrlo su dobri slušači, a pri ruci kada zatrebaju. Izbjegavaju biti vođe, \ a to se od njih većinom očekuje. Bježe od svađe iako vole zadirkivati. Doduše dobroćudno. Sve što ih ometa u radu jako ih ljuti i tada kažu i ono što ne misle ozbiljno. Zaljubljive su prirode, ali s velikim naglaskom na 'nemoj me razočarati'. Napuštaju samo ako nema drugog izlaza. Str­pljivi su u situacijama kada bi mnogi lupili ša­kom o stol. Vole uživati i znaju uživati. Veliko srce često skrivaju iza maske. Ne otkrivaju lako emocije, a imaju ih u izobilju. Sklonost stresu ne liječe ispovijedanjem. Pokušavaju ga sami riješiti. Ne podnose'sažaljenja jer im ponos to ne dopušta. Kao roditelji jako dobro balansira­ju između hoću i neću. U njima uvijek tinja va­tra koju pokušavaju držati pod kontrolom. Nisu nametljivi, ali se i ne drže postrani. Nikoga ne doživljavaju neprijateljem jer sami nisu nepri­jateljski orijentirani. Na neki način vole pravi­la, ali su i popustljivi u njima. Osvajaju čudnim unutarnjim šarmom. Srcem misle, razumom postupaju, a djelima dokazuju. Oni su 'čistači' tuđega smeća. Maštari nisu, ali radije izmisle vlastiti svijet nego da žive u patnji. Pokušava­ju ljude učiniti boljima, da i njima bude lakše. Kvalitetno su promišljeni i nikome ne stoje na putu sreće. U svemu pronalaze nešto lijepo što im daje mogućnost da ružne ljudske postupke prema sebi mogu i oprostiti. Od svega im naj­teže padaju optužbe, pa makar imale i osnove. Budnim okom prate sva zbivanja i vole biti upu­ćeni u novosti. Međuljudski odnosi jako su im važni, ali ako osjete mentalni pritisak, tada Su  stanju zatvoriti usta i čekati daljnji razvoj. Nji­ma je dom utočište u kojem polako dozrijevaju. Inače šire dobre vibracije oko sebe, a posebno ako je njihovo djelo primijećeno. Život ljudi ro­đenih u trećem tromjesečju odvija se na relaciji srca i razuma. Malo srce, malo razum.

Ljudi rođeni u četvrtom tromjesečju vrlo su osobiti i dobri su 'kuhari svojega zanata'. Ne traže previše, ali ono što imaju, znaju sačuva­ti. Um im je kao radar, pa zapažaju puno više od ostalih ljudi. Katkad imaju krizu identiteta, ali potenciranu vanjskim čimbenicima. No sre­ćom kratko traje. U ljubavi su postojani, ako im partner uzvrati ljubav istim intenzitetom. Vole istraživati i ljude i događaje. Mnogi im se dive, ali im rijetki priznaju sposobnosti. Njihov unu­tarnji svijet bogatiji je od ljudi rođenih u ostala tri tromjesečja. Skloni pesimizmu nisu, ali se ni optimizmom ne razbacuju. Drže do prijateljstva i nikoga ne bi iskoristili, ali se oni vrlo često nađu na putu iskorištavanja. Veliki plus u nji­hovu životu čistoća je vlastitih misli. Nisu opterečeni zavišću ni drugim niskim porivima. Uvi­jek se dočekaju na ribge, bez obzira na padove. Ako ne mogu činiti dobro drugom čovjeku, neče mu ni pomisliti zlo, a kamoli ga učiniti. Vrlo su uvjerljivi u priči i lijepo ih je slušati jer znaju što hoće. Tipični su domaćini, uslužni i profinjeni u svakom društvu. Njima su ljudi družbenici, a ne konkurenti. Grebu samo one koji su to zaista zaslužili. Nečiji dobar uradak iskreno će pohva­liti, a ono što oni pohvale to ima i istinske vri­jednosti. Inače ne vole samoću, ali ako moraju, oni će je izdržati i u njoj se odlično snaći. Od onoga što mora biti, oni nikada ne bježe. Smje­šteni su u prostor i vrijeme s čvrstim tlom pod sobom. U svakoj riječi pronalaze smisao za ži­vot i kreću se u krugovima sebi sličnih ljudi. Ne pate od veličine, ali svojim stayom daju na zna­nje za što se bore. Oni su kao profesori među djecom. Bez njih bi život bio isprazan, jer drže ravnotežu između dva svijeta. Samostalnost im je vrlo bitna i o tome maštaju od najranijih dana. lako im kušnje nisu ugodne, prilagode im se na nevjerojatan način. Kada bi sve saželi u jednu rečenicu, za ljude rođene u četvrtom tro­mjesečju rekli bismo: Oni griju dušom, ali bodu razumom i sebe i druge.«


»Ljudi rođeni u prvom tromjesečju su ljudi saveza. Oni bdiju nad svime da se sve ne raspr­sne. 
Ljudi rođeni u drugom tromjesečju su ljudi procesa. Oni donose riječ jer bez riječi nema ni čovjeka. 
Ljudi rođeni u trećem tromjesečju su ljudi osjećaja. Oni održavaju ravnotežu između dobra i zla, vode i vatre. Ljudi rođeni u četvrtom tromjesečju su ljudi neba i zemlje. Oni 'čiste' zrak, da čovjek na zemlji može ostati. Tako upu­ćuju brojevi