četvrtak, 1. prosinca 2011.

Duhovi s bojišnica

Jeka kod Dieppea

imageU kolovozu 1951. jedna žena koja je boravila u Pyjsu, nedaleko od francuskoga grada Dieppea, probudio je zvuk eksplozija. Bile su jedva čujne i daleke pa je žena ponovno utonula u san i zaboravila na njih.

Nekoliko noći nakon toga tu je ženu, kao i njezinu šurjakinju koja je bila u posjetu, probudila strahovita buka. Izašle su na balkon te su, iako ništa nisu mogle vidjeti, jasno čule topovsku vatru, muške povike, jezovitu buku zrakoplova u niskom letu koji je mitraljirao zemlju te ćitav niz eksplozija uzrokovanih teškom artiljerijom.

Te se noći nije dogodilo ništa slično, ali devet godina prije, 19. kolovoza 1942. tijekom Drugog svjetskog rata, kanadske, francuske, američke i britanske trupe krenule su u masovan i koban napad na njemačke sile u Dyppeu, koji nije donio velik uspjeh nego je završio golemim gubicima - napad u kojem se dogođalo sve ono što su dvije žene čule.