srijeda, 20. siječnja 2010.

CHI ENERGIJA - DRUGI DIO

NEPOVOLJNA CHI ENERGIJA
Neke situacije stvaraju štetne vrste chija te nastaju problemi za stanare zgrade, pa čak i za njihovo tjelesno i duševno zdravlje.
NEGATIVNI CHI Neke zgrade ili pokućstvo u njima imaju negativan utjecaj na chi-energiju: sintetička vlakna, sintetički građevni materijal, umjetno osvjetljenje i klimatizacija — sve to dodaje viastitu, umjetnu chi-energiju koja negativno utječe na chi-energiju stanara i može prouzročiti mentalnu i tjelesnu iscrpljenost.
CHI U ZASTOJU Spora i zaustavljena chi-energija nastaje u tamnim kutovima, neurednim prostorijama i u vlazi. To može dovesti do uspo­ravanja vaše vlastite chi-energije, što pak može prouzročiti ozbiljne zdravstvene probleme i dezorijentaciju u vašem životu.
CHI U BRZOJ STRUJI Chi-energija koja se brzo giba u ravnoj crti može destabilizirati tijek u cijeloj zgradi, pa valja izbjegavati dugačke hod­nike, ravne prilaze i nizove elemenata u ravnom nizu. Chi u brzoj stru­ji usmjerenoj prema vama mogao hi vas 1išiti dijela vaše chi-energije, zbog čega ćete se osjećati nesigurno, kao da vas netko napada.
VAŠ OSOBNI CHI
Da biste procijenili kako chi-energija okoline utjeće na vas, potrebno je razumjeti kako se ona giba u vašem tijelu. Teće kroz vas otprilike na isti način kao i krv. Duž osi vašeg tijela smješteno je sedam energetskih središta koja se nazivaju čakre (desno), a s1ične su velikim organima u kojima se nakuplja krv. Iz čakri se širi četrnaest putova energije, zvanih meridijani. Oni se pružaju duž ruku, nogu, torza i glave. Poput krvriih ži1a i kapilara, oni prenose chi-energiju u sve uže i uže kanale i prehra­njuju svaku stanicu chi-energijom.
Dok krv prenosi kisik i hranjive tvari, chi-energija prenosi misli, ideje, osjčaje i vaše životne snove. No prenosi i dio chi-energije iz vašeg okruženja. Dakle, ono što mislite i mjesto na kojemu to mislite izravno će utjecati na stanice vašeg tijela. Utjecaj uma na tjelesno zdravlje dobro je poznat. Mnogi su ljudi iskusili blagodati pozitivnog mišljenja, a neki tvrde da su se tako oporavili od teške bolesti. S1ično tome, neki ljudi su se iz1iječi1i selidbom u novi dom. Odlazak u toplice ili u mjesta s ijekovitim svojstvima ima dugu tradiciju.
Chi-energija djeluje kao dvosmjeran proces: način kako razmiš1jate utječe na vašu chi-energiju, a vaša chi-energija utječe na način kako razmišljate. Dakie, vaše okruženje utjecat će na vašu chi-energiju, a ta promjena utjecat će na vaše razmiš1janje i na vaše osjećaje. Kao što sadimo biljke u tlo koje najbolje zadovoljava njihove potrebe, tako i mi najbolje napredujemo ako smo okruženi najboljom chi-energijom. Preselivši se iz jedne zgrade u drugu, iz jednoga grada u drugi ili iz jedne zemlje u drugu, promijenit ćete svoju chi-energiju i način razmišljanja i osjećanja. Ako chi-energija mjesta na kojemu živite odgo­vara chi-energiji koja vam je potrebna za sreću, onda će vrlo pozitivno utjecati na vaš život. Na ža1ost, moguće je i da vaš dom djeluje nepo­voljno na vas; chi-energija nekih mjesta može negativno utjecati na kvalitetu vašeg života.
Mnogi čimbenici utjeću na chi-energiju koja ulazi u vaše tijelo; među njima su hrana, klima i ljudi s kojima se družite. Prema feng shuiu, glavni utjecaj je chi-energija okruženja. To se odnosi na vaš dom, radno mjesto i okolni krajolik. I sama zgrada ima utjecaja. život u velikoj, uređenoj zgradi poput muzeja ili katedrale često vas nadah­njuje, uzbuđuje i potiče, dok mala, ugodna mjesta poput kuće na selu, kavane ili bara djeluju opušteno i intimno. I smještaj zgrade oblikuje chi-energiju koja ulazi u vaše tijelo. Chi-energija u seoskim područjima drukčija je od one u gradu, a putovanjem u druge dijelove svijeta doživjet ćete posve drukčije vrste chi-energije.