srijeda, 20. siječnja 2010.

Chi energija


http://www.visionmagazine.com/archives/0801/images/seasons.jpgPod nazivom “chi” podrazumijevamo istančanu struju elektromag­netske energije koja povezuje sve što postoji. Drevni narodi vjerojatno su osječa1i to gibanje: čini se da su građevine poput Stonehengea, Karnaka i crta na visoravni Nazca izgrađene duž takozvanih silnica, za koje se vjeruje da označavaju podzemne energetske struje. Možda su izgrađene upravo da bi usmjeravale tu energiju: možda su njihovi gra­ditelji bili u doticaju s energetskim strujama i znali su utjecati na njih.


Na Dalekom istoku razumijevanje energetskih struja i upravljanje njima u osnovi je tradicionalnih sustava 1iječenja kao što su akupunk­tura i shiatsu, a i bori1ačke vještine tai chi, qi kong i aikido. Ta energi­ja ima nekoliko naziva. U Kini se naziva chi, u Japanu je poznata kao ki (piše se i qi), a u Indiji kao prana. Na Zapadu ne postoje posebne riječi za nju, premda “ozračje”, “raspo1oženje”, “životna sila” i “duh” naznačuju kako se ona doživ1java.
Chi je glavni pojam istočnjačke astrologije i feng shuia.

Chi počiva uglavnom u ljudskim tijelima, biljkama i zgradama, ali dio nje uvijek istječe, a dio utječe iz raznih izvora. Vaša osobna chi-energija uvijek se miješa sa chi-energijom oko vas. Na taj način vi ste povezani s neposrednom okolinom, a time i s cijelim svemirom, kad valovi daleke energije dopru do vas. Iznimno osjetljivi ljudi mogu iščitavati obavijesti iz tih dalekih izvora, u obliku predosječaja, vizija ili telepatije.

VJETAR I VODA
Strujanje chi-energije s jednog entiteta na drugi temelj je feng shuia. Chi-energija koju dobivate iz okoline utječe na vaše raspo1oženje, emocije, tjelesnu energiju i, u konačnici, na vaše zdravlje. Chi-energija prenosi se na okolinu vjetrom, vodom, Sunčevom energijom, svjetlom i zvukom. Giba se na isti način kao i te prirodne pojave ali, za razliku od njih, može prolaziti kroz čvrstu tvar. Ulazi u zgrade i izlazi iz njih, uglavnom kroz vrata i prozore, ali njezin dio može ulaziti i izlaziti kroz zidove. Kreće se poput plime i oseke mora; poput zraka koji obavija Zemlju. Naziv feng shui, koji doslovno znači “vjetar-voda”, odražava način kako se chi-energija giba. Osnovni je cilj feng shuia omogučiti vam da se smjestite ondje gdje vam taj prirodni tijek chi-energije pomaže da shvatite svoje ciljeve i svoje životne snove.

UNIVERZALNI CHI
Chi-energija ne teče samo kroz naš planet, nego i kroz cijeli Sunčev sustav i galaksiju. Naš vlastiti planet Zemlja zrači chi-energijom koja teče iz planeta i udaljava se. Ljudima koji žive na Zemlji to izgleda kao chi-energija koja se giba prema gore i naziva se silom Zemlje. Planeti oko Zemlje istodobno zrače chi-energiju koja putuje prema Zemlji i ulazi u nju. Nama se čini da se ona spušta i stoga je poznata kao sila neba. Dakle, na gibanje chi-energije prema površini Zemlje te našim domovima i tijelima utječu sama Zemlja i okolni planeti. Kako se po1ožaj Zemlje, Sunca i planeta mijenja, mijenja se i gibanje chi-ener­gije, I to pak utječe na struju chi-energije u nama samima. Astrologija feng shuia jest umijeće razumijevanja tih gibanja chi-energije velikih razmjera i predviđanja njihovih učinaka na svakog pojedinca.
Vrtnja Zemije znači da više Zemljine sile istječe na ekvatoru, a manje na polovima. Iz istoga razloga više nebeske sile ulazi upravo kroz Sjeverni i Južni pol. Zemljina chi-energija giba se od središta do Zemljine kore i na nekim mjestima postaje raspršena, a na drugima koncentrirana. Smatra se da se te koncentracije pojavljuju na površini kao ley crte.
Kad chi-energija neba dođe do Zemlje, njezino gibanje mijenjaju krajolik (brežuljci, planine, rijeke), vegetacija (drveče, usjevi, trava, gr­mlje) i samo tlo (kamen, glina, humus, kreda). Zemaljska i nebeska sila miješaju se na površini planeta te nastaju razne jedinstvene struje i vr­tlozi chi-energije. Isto vrijedi za zgrade u gradu. Niske kuće ravna krova, neboderi, šiljasti krovovi, kupole i avenije s drvoredima - sve to određuje kako chi-energija struji površinom; ceste, rijeke, že1jezničke pruge, urede, tvornice, domovi, zabavna središta, crkve, groblja i bol­nice utječu na narav te energije.

CHI U ZGRADAMA
Zgrade mijenjaju tijek chi-energije. Njihov oblik, ulazi i materijali od kojih su načinjene određuju kako chi-energija struji kroz njih. Giba se ponajprije kroz vrata, a u manjoj mjeri kroz pro­zore, tako da orijentacija zgrade prema Suncu i planetima određuje vrstu chi-energije koja ulazi u nju. Ona se mijenja kako se planeti giba­ju nebom; stoga svake godine, mjeseca, dana i sata nastaje nov ras­pored chi-ehergije. Najveće promjene događaju se godišnje. Svojstva neposrednog okoliša, primjerice rijeka ili cesta, dodatno određuju vrstu chi-energije koja struji kroz vrata zgrade. U idealnom s1učaju chi-energija skladno struji cijelom zgradom. Izgled i unutrašnje uređenje trebali bi pojačavati tijek chi-energije koja povoljno djeluje