srijeda, 20. siječnja 2010.

FENG SHUI DANAS

Feng shui nastao je u Kini prije više od četiri tisuće godina i na cijelom Istoku ima dugu povijest. Slične zamisli postojale su i u drugim dijelovi­ma svijeta, u raznim povijesnim razdobljima. Shvaćanje da “duh” ili ozračje mjesta utjeće na naše zdravlje široko je prihvaćeno, ali onose u feng shuiu razvilo u složen, usklađen sustav teorije i prakse koji obuhvaća gotovo sve aspekte ljudskog života.
 
Osnovna pretpostavka feng shuia glasi da cjelokupno naše okružje, sve do najsitnijih pojedinosti pokućstva i ukrasa, može pridonijeti uspjehu u životu i radu ili se pak okrenuti protiv nas. Spoznavši istanćane struje energije koja teče vašim tijelom i cijelim svemirom, možete urediti svoj život i radno okruženje kako biste lakše ost­varili svoje ciljeve.
 
Glavna načela stoljećima su se razvijala. Shvaćanje o jinu i jangu opisuje dvije vrste energije koje povezuju ljude i njihovo okruženje. Pet elemenata  i osam smjerova dalje razrađuju taj sustav i nude profinjeni sklop načela razumijevanja načina kako se energija giba našim domom i neposrednim okolišem te utječe na sve vidove života.
Primjenom tih načela na svoj život i okolnosti, možete se zaposliti na dobru radnom mjestu ili pak shvatiti zašto ste otpušteni. Možete odrediti najbolje vrijeme za polazak na put, osnutak novog poduzeća, početak nove veze ili pak najpovoljniji smjer kojim valja poći. Možete izgladiti obiteljske probleme ili pak lakše pronaći životnog ili poslovnog partnera. život će vam biti produktivniji, a slobodno vrijeme ugodnije.
Umjesto da budete bespomočna žrtva okolnosti, feng shui vas postavlja na vozačko mjesto. Sile prirode će surađivati s vama, umjesto da djeluju protiv vas.

STILOVI FENG SHUIA
Feng shui se primjenjuje u vrlo različitim okruženjima i kulturama. Osim samih majstora feng shuia, istraživali su ga i ugledni filozofi i znanstvenici. Stoga nije čudo što je u njegovoj dugoj povijesti bilo pro­mjena i razvili su se njegovi različiti sustavi. Neki od njih doimaju se međusobno proturječnima, što može izazvati zbrku, pa je bolje početi proučavati jedan stil, a ne nekoliko njih istodobno. Na Zapadu su popu­larna četiri stila: metoda osam smjerova ili metoda kompasa, metoda osam kuća,škola leteće zvijezde informalna škola ili “sekta crnog šešira”. Prve tri služe se kompasom za procjenu tijeka energije kroz zgradu; smatra se da su najutjecajniji čimbenici Zemljino magnetsko polje, Sunčeva energija i planeti. Ti sustavi povezani su s istočnjačim astrološkim sustavom, po­znatim pod imenom devet ki. Osnovna orijentacija u formalnoj školi su obližnje planine i ulaz u zgradu.
 
 
ČETIRI ŠKOLE
 
Svim četirima školama feng shuia zajedničko je slijedeće: načela gibanja energije, jin i jang, pet elemenata i osam trigrama. Razlike se odnose na način njihove primjene.
Metoda kompasa temelji se na zamisli da svaki od osam smjerova kom­pasa ima karakterističnu vrstu energije. Kompas određuje smjerove u domu ili prostoriji. Utjecaj pojedinih značajki doma procjenjuje se na temelju njihove udaljenosti od središta. Astrologija devet ki služi za razu­mijevanje utjecaja vremena useljenja u dom i njegova smjera te za određivanje idealnog trenutka za promjene. Osobne devet ki astrološke karte stanara također imaju određen utjecaj.
 
U metodi osam kuća pročelje kuće i njezina orijentacija na kompasu određuju narav osam segmenata ili “kuća” unutar zgrade. Astrološke devet ki karte stanara otkrivaju prikladnost svakog segmenta za svakog pojedinca i, u idealnom slučaju, prema njima se određuje gdje će tko spavati, raditi ili provoditi najveći dio vremena.
Metoda leteće zvijezde služi se kompasom ispred zgrade kako bi se usmje­rila njezina natalna karta, na osnovi datuma izgradnje. Procjenjuje se utjecaj svojstava zgrade i okoliša na natalnu kartu i tako se doznaju vjerojatni problemi u sljedečim godinama.
Formalna škola nastala je u planinskim područjima i služi se procjenom oblika okolnoga krajolika i ulaza u zgradu kako bi se odredio način na koji energija teće kroz nju. Mreža od devet kvadrata, poznata kao ba gua, pruža podatke o tome kako će koje područje utjecati na stanare.

- ovo je bila mala škola, točnije povijest Feng Shua, možda vam je bilo malo dosadno i premonotono, ali moram neke osnovne stvari objasniti kako bi vam bilo lakše se orijentirati u onome što slijedi.
U slijedećim  postovima će biti kako pomoći sam sebi da bi živio ugodnije i bolje...