srijeda, 20. siječnja 2010.

OSAM SMJEROVA U FENG SHUIU


Načelo osam smje­rova odvodi jin i jang te pet eleme­nata korak dalje. To shvaćanje određuje osam raz1ičitih vrsta chi - energije.
Svih osam smjerova kompasa povezani su s različitim vrstama chi-energije. Svaki smjer je pak povezan s trigramom iz Ji dinga, jednim od pet elemenata, simbolom svijeta prirode, brojem devet ki, bojom, dobom dana i dobom godine. Svi oni zajedno daju detaljnu sliku vrste chi-energije koja se nalazi u torn smjeru. I središte ima svoju vlastitu karakterističnu energiju, koja je vrlo jaka.
TRIGRAMIAutor klasičnoga kineskog filozofskog teksta Ji ding izmislio je trigrame, koji se sastoje od po tri prekinute ili neprekinute crte (prema jinu i jangu) postavljene jedna iznad druge, što simbolizira posebnu kombinaciju energija. Primjerice, trigram za vodu je nepreki­nuta crta u sredini s prekinutim crtama ispod i iznad nje: izvana je gipka i mirna (jin), ali u dubini počiva snaga (jang).
PET ELEMENATASvaki smjer povezan je sa središtem, i to barem jednim od pet elemenata. Sjever i jug imaju svoje elemente, a ostali smjerovi imaju zajednički element.
SIMBOLIKad dva smjera imaju isti element, onda imaju različite sim­bole. Primjerice, istok i jugoistok imaju element drvo te stoga nemaju isti simbol: grom je simbol istoka, a vjetar jugoistoka.
ČLANOVI OBITELJISvaki smjer povezan je s nekim članom obitelji, i to dodaje još jedan sloj značenja. Oni se temelje na tradicionalnoj istoč­njačkoj obitelji, i to se danas može činiti neprikladnim, ali može se protumačiti simbolički, na najsmisleniji način.
KI-BROJTo su brojevi u japanskoj astrologiji devet ki koji se odnose na osobine pojedinca koje određuje njihov datum rođenja. Sva­ki smjer, kao i središte, ima ki-broj koji se povezuje s njim.
BOJASvaki smjer, kao i srediite, ima svoju boju. I one se temelje na japanskim brojevima devet ki. Boje istoka, jugoistoka i središta iste su kao i one koje su povezane s pet elemenata, a ostale su drukčije.
DOBA DANAOno je određeno trenutkom kad je sunce u prikladnom položaju. Tu je chi-energija tada najjača, pa je chi-energija juga u vašiem domu najjača u podne.
GODIŠNJE DOBASvaki smjer povezan je s godišnjim dobom i tada će chi-energija u tom smjeru biti najjača: tako je chi-energija na jugu Vašieg doma najjača sredinom ljeta.osam vrsta chi-energije

U različitim dijelovima doma, prostorije i krajolika nalaze se različite vrste energije. Ta područja odre­đena su svojim smjerom u odnosu na središte doma, prostorije ili krajolika, i to se pak određuje obiđnim kompasom. Primjerice, soba u sjevernom dijelu vašeg doma nosit će chi-energiju sjevera, ali
raz1ičiti dijelovi te sobe zadržavat će elemente chi-energija i iz drugih smjerova. Chi-energije osam smjerova obuhvaćaju i jin i jang i pet elemenata, kao i suprotna povezivanja. Dijagram prikazuje ukupnu sliku