petak, 21. svibnja 2010.

Elle May - IV dio - vježbeA sada ćemo saznati koje i kakve vježbe trebamo raditi kako bismo vježbali naš um.Broj jedan su raširena krila.
Kada te obuz­mu negativne emocije dovoljno je sjesti, zatvo­riti oči i na nekoliko minuta raširiti ruke, kao da letiš. Tako se oslobađaju stresa oni rođeni prvoga, bilo kojeg mjeseca. Činiš li to svakog dana, sve ćeš više spoznavati onaj unutarnji 'ja'. Upravo taj unutarnji 'ja' vodi te duševnom miru ili kasnije sjedinjenju. Budi uporna u vjebi, kao što si uporna u jelu. Ne zaboravljaš če­sto jesti, zar ne?

Broj dva su povijena leđa.
U sjedećem po­ložaju povij leđa što više možeš prema kolje­nima. Ruke pusti neka slobodno vise uz noge. Uvijek imaj zatvorene oči da ti vanjski čimbenici ne odnose pažnju. Dok pasivno vježbaš, opu­sti mišiće. Za vrijeme vježbe prepusti se ljepo­ti vježbe i njezinoj jednostavnosti. Zapamti: um je 'obilježen' brojevima, a duša osjećajima.

Broj tri su skupljena koljena.
Na podu ili krevetu savij noge i skupi koljena te na njih po­loži dlanove. Ne razmišljaj hoćeš li dobro izvesti vježbu, a još manje razmišljaj koliko će vježba trajati. Ograničiš li sebe vremenom ili nepovje­renjem, nemoj ni vježbati. Pokus ćeš unapri­jed osuditi na propast. Dopusti da vježba sama odredi trajanje, a ti je doživljavaj kao novo otkri­venu igru. Nazovi je vlastitim izumom, jer ona to i jest. Dolazi iz tvojega uma. Neka se tvoj um ko­risti tvojim tijelom, kao što se ti koristiš tijelom lutke ili neke druge 'igračke' s kojom se igraš.

Broj četiri su ruke na ramenima.
U mekom naslonjaču svaku ruku skupi u laktovima. Zatim lijevi dlan položi na lijevo rame, a desni na de­sno. Ruke nemoj podizati da dohvatiš ramena. Ramena dohvati s onoliko dlana s koliko uspije­vaš. Mogu biti i vršci prstiju. Ruke moraju ostati uz tijelo. To se zove povezanost lijeve i desne strane. Ako si dobro povezala strane, ubrzo ćeš osjetiti kako se toplina širi tijelom. Osjetit ćeš i lagane ugodne trnce kako klize leđima i kraljež­nicom. Ako si loše povezala, osjetit ćeš nelago­du. To je znak da ponoviš vježbu.
Nikad nemoj smetnuti s uma ovo: smisao svake vježbe nije da nešto postigneš, nego da nešto dostigneš. Ako nešto postigneš, recimo u karijeri, to ne znači da će tako ostati do kra­ja. Rezultati su promjenjivi, jer su ovisni o pre­više čimbenika. Ali kada nešto dostigneš, našla si ono što si tražila. U ovom slučaju izgubljeni mir, uzrokovan rastrganim emocijama. Iza sva­ke vježbe zahvali duši što te nagradila mrvi­com, jer mrvica po mrvica nahrani gladne. Kao što kap po kap napoji žedne. 

Broj pet su prekrižene ruke na prsima.
Vje­rujem da si upamtila da moraš sjesti. Vjerojat­no se pitaš zašto baš sjesti, a ne neki drugi po­ložaj. Čovjeka ležanje mami na san, stajanje mami na pokret, a sjedenje mami na opuštanje. Čim si opuštena, koncentracija je veća, a ti volj-nFja nešto učiniti za sebe. Kada se opustiš, u tvojem će društvu i drugima napetost popustiti. Sve ima lančanu reakciju, pa i opuštanje. Kad prekrižiš ruke na grudima, noge raširi. Tako ćeš energiji svojega bića dopustiti da ujednačeno djeluje. Dlanove prekriženih ruku otvorene po­loži u razini pazuha, ali ne ispod pazuha. Ako dobro provodiš vježbu, osjetit ćeš otežale kap­ke i promjenu u disanju.
"Inače u svakoj vježbi prisutna je promjena u disanju i osjećanju vlastita tijela. Ono posta­je laganije, ako vježbaš iz dana u dan. Ako že­liš..."

Vježba broja šest je krug na tjemenu.
Podigni obje ruke i oblikuj krug, a dlanove položi na tjeme glave. Stavi dlan na dlan. To radi u sje-dećem položaju, kao što svaku vježbu izvodiš sjedeći. Krug je inače pojam beskonačnog, a u ovoj vježbi omogućuje cirkulaciju energije od vrha do dna. Noge ne svijaj u koljenima, nego izravnaj koliko ti osjećaj dopušta i raširi ih. Du­šom traži, srcem misli, a tijelom reagiraj.

Vježba broja sedam su spojena stopala.
Raširenih nogu spoji stopala, ali noge neka budu savijene u koljenima. Ruke savij u laktovima, a u predjelu prepona stavi dlanove. Otvore­ne, okrenute prema gore. Dolje spojeno, a gore otvoreno daje mogućnost preobrazbe iz nape­tosti u smirenje. 'Ključevi' svih vježbi ne mogu biti jednostavniji. Baš putem jednostavnosti, stav koji zauzimaš dolazi do izražaja. Putem kompliciranosti stav koji želiš zauzeti postaje tebi i drugima naporan. Sve što je naporno tjera čovjeka na odustajanje.

Vježba broja osam su prekriženi gležnjevi.
Sjedni, ispruži noge i prekriži ih u gležnjevi­ma. Koljena raširi. Ruke opusti i dlanove okreni prema sebi. Tako sebi daješ ljubav i poništavaš sebe kao žrtvu. Dok ti emocije nisu smirene, žrtvovanje je neizbježno. Do sjedinjenja tijela, uma i duše mora se proći put, razna duševna stanja. Od suza do smijeha. Od nevjere do vje-»4 re. Zato ustraj u namjeri da dosegneš mir. Kada ga dosegneš, svaka uloga koju moraš izvršiti postaje laka, jer je obavljaš ljubavlju. A ono što obavljaš ljubavlju ne može te umoriti ni zasititi. Uvijek ti se čini kao da je prvi put.

Vježba broja devet je peta uz petu.
Donji dio nogu privuci što bliže stolici i razdvoji ko­ljena. Stopalima se podigni na prste, ali ne pre­više. Prati osjećaj stopala. Raširi stopala, ali spoji pete. Ruke savij u laktovima, a u predjelu prepona stavi dlanove. Otvorene, okrenute pre­ma gore, kao kod vježbe broj sedam. U peta­ma svakoga čovjeka krije se složenost njegova bića. Kada ih spojiš, dopuštaš energiji da ono od čega si se 'odvojio', da li od tijela, da li uma ili duše, složiš ponovno u cjelinu.

Vježba broja nule su otvorene pete.
Gornji dio nogu skupi, a donji dio nogu raširi. Stopala osloni na prste, tako da pete ostanu podignute. Važno je da pete nisu na podu. Ruke opušteno spusti uz tijelo, a dlanove prisloni uz noge. S vremenom nećeš više vježbu osjećati kao vjež­bu, nego ćeš ti postati svoja vlastita vježba.
Osobe rođene poslije broja devet moraju  spajati dvije vježbe. Na primjer, osoba rođena dvadeset petog bilo kojeg mjeseca spojit će vježbu dva i pet. To znači da će vježbati i jednu i drugu vježbu.