petak, 16. srpnja 2010.

Čarolije

Uroci i čarolije se bacaju za vrijeme punog mjeseca, odnosno za vrijeme lunarnih festivala jer Mjesec djeluje na psihu pa je magija za vrijeme punog mjeseca snažnija. Također magična snaga dolazi do svog vrhunca u ponoć, pa stoga nije čudno što se to vrijeme naziva vještičjim satom.

Sve čarolije, da bi bile djelotvorne, moraju sadržavati određene sastojke, odnosno biti sastavljene prema formulama koje se najčešće prenose iz generacije u generaciju kroz mnoga stoljeća. Čarolije se mogu odnositi na uspjeh, zaštitu, plodnost, zdravlje i ljubav, ali i zlo i lošu sreću. Metode koje vještice koriste mijenjaju svakodnevnicu osobe na koju se čaranja odnose, utječu na raspoloženje i ponašanje, te na svijet.

Osnovna svrha čaranja je ipak tjeranje zlih duhova i zaštita obitavališta. Za tu svrhu najčešće se koriste amajlije od konjske dlake ukrašene vrpcama koje predstavljaju četiri elementa ili tzv. ''vještičja boca''... U bocu se stavljaju komadi stakla, slomljeno posuđe, čavli...razni oštri predmeti. Zatim se u bocu treba urinirati, pa je potom zakopati ispod praga ili zazidati u ognjište.

Većina čarolija, odnosno formula i priziva je nalik molitvama ili pjesmama i u velikoj većini se rimuju i vrlo su teško prevodive, odnosno prevođenjem se gubi na ritmu, pa time i na učinkovitosti čarolije. Stoga čak i da su prevedene tako da se rimuju, gube funkcionalnost. Samo u svrhu primjera navodim ovdje neke od njih, poput priziva Božici Mjeseca. Oni koji dobro govore engleski mogu ih izgovarati na tom jeziku i imat će posve dobru i učinkovitu čaroliju.

Priziv Božici Mjeseca

Diana, queen of night,
Dijano, kraljice noći,
In all your beauty bright,
Blještavom ljepotom svojom,
Shine on us here,
Obasjaj nas,
And with your silver beam,
I svojom srebrnom zrakom
Unlock the gate of dream;
Otključaj vrata snova;
Rise bright and clear.
Dižuć se bistra i jasna.
On earth and sky and sea,
Iznad zemlje i neba i mora,
Your magic mystery
Tvoja magična tajna
Its spell shall cast,
Čaroliju će baciti,
Wherever leaf  may grow,
Gdje list raste,
Wherever tide may flow,
Gdje god se val diže,
Till all be past.
Dok sve ne postane prošlost.
O secret queen of power,
O, tajna kraljice moći,
At this enchanted hour
U ovaj čarobni sat
We ask your boon.
Mi tražimo od tebe dar.
May fortune's favor fall
Nek' sreća bude na strani
Upon true witches all,
Svih pravih vještica,
O Lady Moon!
O, Gospo od Mjeseca!