srijeda, 2. studenoga 2011.

Lica na podu

   Profesor Bender bio je jedan    
   od   brojnih istraživača koji   
   nisu  uspjeli riješiti jezovitu 
   tajnu lica koja su se   
   pojavijivala   na podu kuće 
   obiteiji Pereira u španjolskome 
   Belmezu, iako je bio uvjeren da 
   nije riječ o prevari. Lica su 
   fotografirana i snimijena, turisti 
   su čekali u redu da ih vide, a izvršeni su i pokusi. Čitav je pod bio raskopan, a iz zemlje su iskopane ljudske kosti i dva bezglava kostura. Čak i nakon što su ostaci kršćanski pokopani, lica su se pojavila. Oprema za tonsko snimanje zabiiježila je bolne jauke, među kojima i "Pravdu!", "To boli!" i "Že1im izaći van." Kuća je 2004. prodana i nije poznato što se poslije zbivalo s licima.