petak, 2. srpnja 2010.

Magijski alat


Alat vam i ne treba, ali Vam može uvelike pomoći kod usmjeravanja energije i izoštravanja vizualizacije.

Sav alat mora biti očišćen i napunjen, jer tada iz njega izvlačite najviše.

Glavni alat

  1. Athame ili magični bodež

2. Magični štap

3. Magični kotao

4. Kalež

5. Magični Pentagram

Athame


Posvećen Velikome Bogu i elementu Vatre. Dvostruke oštrice s tamnom drškom. Koristi se za usmjeravanje energije tokom rituala. Koristi se također za prizivanje Strana Svijeta. Crna drška skladišti energiju. Njime također otvarate i zatvarate krug. Sa njime ne smijete ništa rezati ili ga upotrebljavati za nešto drugo.

Magični štap


Posvećen Velikome Bogu i elementu Zraka. Oruđe za komunikaciju i invokacije. Velika Boginja može biti pozvana da prisustvuje ritualu s uzdignutim štapom i s pravilnom invokacijom. Koristi se za usmjeravanje energije te za crtanje magičnih simbola po zemlji. Obično se na vrhu štapa nalazi kristal.
Moj štap je napravljen od grane odrezane u prirodi.
Možete također urezivati simbole u svijeće i slično.

Magični kotao

Posvećen Velikoj Boginji i elementu Vode. Često je centar rituala. Tijekom ljetnih festivala , često je napunjen izvorskom vodom i laticama. Mora biti od željeza crne boje i stoji na tri nožice , otvor mu mora biti manji od sredine kotla (vidi sliku). Može poslužiti za gledanje na daljinu ili u budućnost kada se napuni vodom.

Kalež


Posvećen Velikoj Boginji i elementu vode. Koristi se u ritualima za držanje vina , vode , kolača i sl.
Može se također koristiti za ponovno uspostavljanje kontakta sa svakodnevnim životom npr. , ispijajući sok iz njega ili sl..

Magični Pentagram

Posvećen Velikom Bogu i Velikoj Boginji, te elementu Vatre. Može biti od bilo kojeg materijala sa urezanim Pentagramom. Može poslužiti za zaštitu ili prizivanje duhova. Njime se posvećuju razni predmeti te se koristi na ritualnom oltaru. Mogu se također staviti iznad vrata ili prozora radi zaštite. Nalazi se u centru oltara.